آب انبار رستم گیو-یزد
ایران-یزد
سخنرانی جناب آقای دکتر مکنون رئیس انجمن مدیریت منابع آب و دبیر کنفرانس ششم
حضور آقای مهندس چیت چیان وزیر اسبق نیرو در کنفرانس پنجم
میدان امیرچخماق یزد
بحران آب
خشکسالی و تغییر اقلیم
دانشگاه یزد

سخن دبیر کنفرانس

در حال حاضر، افزایش تقاضای آب برای توسعه و همچنین محدودیت منابع آبی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله، فلات ایران سبب می شود که برنامه ریزی و مدیر...

۱۳۹۶/۱۰/۱۲

پیام خبری ستاد اسکان

امکان اسکان دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم شرکت کننده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران فراهم گردیده است.

۱۳۹۶/۱۰/۱۲

سوابق برگزاری کنفرانس مدیریت منابع آب در ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود و تاکنون برگزاری...

۱۳۹۶/۱۰/۱۲

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

راهنمای تصویری ارسال مقالات در ادامه آورده شده است. شرکت کنندگان عزیز لینک دریافت قالب نگارش مقالات نیز در ادامه قرار داده شده است.

۱۳۹۶/۱۰/۱۲

راهنمای پرداخت هزینه ها

پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس از طریق پنل کاربری صورت نمی گیرد و از طریق سامانه پرداخت دانشگاه یزد انجام می گیرد...

۱۳۹۶/۱۰/۱۲