اخبار

تکمیل ظرفیت اسکان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران می رساند ظرفیت اسکان کامل شده است.

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

برنامه زمانبندی کنفرانس

از شرکت کنندگان محترم خواهشمند است برنامه کنفرانس همراه با جزییات را دریافت نمایند.

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

برنامه زمانبندی ارائه مقالات پوستری، شفاهی و فرمت پوستر و ارائه شفاهی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران می رساند برنامه زمانبندی ارائه مقالات پوستری، شفاهی و فرمت پوستر و ارائه شفاهی در ...

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

اطلاعیه کمیته اسکان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

به استحضار می رساند، هماهنگی های لازم برای اسکان بخشی از شرکت کنندگان محترم در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران انجام گرفته است.

۱۳۹۷/۰۶/۲۲

برنامه کمیته گردشگری هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

برگزاری تور یک روزه یزدگردی و تور یک روزه ی کویرنوردی در روز سوم کنفرانس

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

نحوه پرداخت هزینه های شرکت در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

پرداخت هزینه های شرکت در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران از طریق سامانه پرداخت دانشگاه یزد انجام می گیرد.

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی که در طول برگزاری کنفرانس برگزار خواهند شد به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۵