مهلت ارسال مقالات

با توجه به تماس مکرر پژوهشگران عزیز مبنی بر احتمال تمدید مهلت ارسال مقالات کامل به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند کمیته برگزاری کنفرانس تصمیمی برای تمدید مهلت ارسال مقالات ندارد. بنابراین از عزیزانی که قصد ارسال مقاله دارند خواهشمند است مقالات کامل خود را تا 2 شهریور 1397 از طریق وبسایت کنفرانس ارسال نمایند.