نحوه دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله و فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

با توجه به سوال مکرر شرکت کنندگان محترم در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران به اطلاع کلیه عزیزان می رساند فایل راهنمای نویسندگان در قسمت اطلاع رسانی/دانلود فایل های مرتبط (http://www.7wrmc.ir/fa/download) قابل دریافت می باشد. نحوه ارسال مقاله در بخش مقالات/راهنمای نگارش و ارسال مقالات (http://www.7wrmc.ir/fa/text-details/5) قابل ملاحظه می باشد.

همچنین از پژوهشگران برجسته عزیزی که پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی در حین برگزاری کنفرانس دارند خواهشمند است فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی را از قسمت اطلاع رسانی/دانلود فایل های مرتبط (http://www.7wrmc.ir/fa/download) دریافت نموده و پس از تکمیل به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.