راهنمای ارسال مقالات

فایل راهنمای نگارش مقاله در قسمت اطلاع رسانی/دانلود فایل های مرتبط (http://www.7wrmc.ir/fa/download) قابل دریافت می باشد. ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران به صورت زیر می باشد:

وارد شدن به سامانه کاربری و انتخاب گزینه ارسال مقاله

وارد کردن اطلاعات مقاله

شامل گروه، زیرگروه، عنوان، نحوه شرکت( فقط حضوری)، زبان و کلمات کلیدی (حداکثر 6 کلمه)

وارد کردن مشخصات نویسندگان (همه ی فیلدها باید تکمیل شوند)

دقت داشته باشید مشخصات تمام نویسندگان مقاله باید در این قسمت درج شود. در هنگام دریافت گواهی، فقط نام اشخاص ثبت شده توسط سیستم چاپ خواهد شد.

ثبت چکیده

متن چکیده باید حداکثر در قالب 2000 حرف نوشته و ثبت شود

ارسال فایل های اصلی

بارگذاری فایل های خواسته شده

حداکثر حجم هر فایل جهت بارگذاری 10 مگابایت است.