نحوه پرداخت هزینه های شرکت در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس از طریق پنل کاربری صورت نمی گیرد و از طریق سامانه پرداخت دانشگاه یزد انجام می گیرد. جهت پرداخت هزینه لطفا طبق مراحل زیر عمل شود.

ورود به لینک پرداخت دانشگاه یزد                        https://epayment.yazd.ac.ir 

راهنمای تصویری پرداخت

 

در انتها، کد رهگیری، کد مقاله و نوع تعرفه ی انتخابی را، به آدرس epayment7wrmc@gmail.com ایمیل نموده و منتظر تایید باشید