نحوه پرداخت حق ثبت نام شرکت کنندگان گروهی

با توجه به تماس سازمان ها و ادارات برای شرکت گروهی کارشناسان در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران به استحضار می رساند مبلغ ثبت نام برای هر شرکت کننده آزاد (بدون مقاله) 3000000 ریال می باشد که بایستی جهت پرداخت گروهی، مبلغ مذکور به ازای تعداد شرکت کنندگان به شماره حساب 2007517567  با شناسه 00000204/44 نزد بانک تجارت، شعبه دانشگاه یزد به نام دانشگاه یزد واریز گردد.

لطفا پس از ثبت­ نام، کپی فیش واریزی همراه با اسامی کارشناسانی که در کنفرانس شرکت می­ کنند به آدرس دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه یزد ارسال گردد تا کارت شرکت در کنفرانس برای هر یک از اعضا صادر گردد.

تلفن دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه یزد:                      03531233082

فاکس دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه یزد:                      03531234958