برنامه زمانبندی کنفرانس

از شرکت کنندگان محترم خواهشمند است برنامه کنفرانس همراه با جزییات را در قسمت اطلاع رسانی/ دانلود فایل های مرتبط (http://www.7wrmc.ir/fa/download) دریافت نمایند. لازم به ذکر است که با توجه به سوال برخی از شرکت کنندگان محترم، پوستر توسط نویسنده باید چاپ شده و در روز کنفرانس جهت نصب تحویل کادر اجرایی شود.

با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری کنفرانس، از شرکت کنندگان محترمی که متقاضی اسکان می باشند خواهشمند است طبق دستورالعمل موجود در وبسایت کنفرانس (http://www.7wrmc.ir/fa/news-details/76)، در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند. به محض تکمیل ثبت نام اسکان، مشخصات محل اسکان در وبسایت قرار می گیرد. لازم به ذکر است سرویس ایاب و ذهاب در محل های اسکان به محل کنفرانس برقرار خواهد بود.

همچنین با توجه به تماس برخی از شرکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند اکیدا امکان صدور گواهی به صورت غیرحضوری وجود ندارد و در صورت عدم حضور متقاضی و ارائه مقاله (شفاهی یا پوستر) به هیچ عنوان گواهی صادر نمی گردد.