نمایشگاه

تسهیلات ارائه شده در نمایشگاه:

1 – غرفه‏ بندی استاندارد و مجهز در جنب سالن اصلی کنفرانس

2 – درج نام و مشخصات شرکت در CD کنفرانس

3 – صدور کارت حضور در نمایشگاه و پذیرایی رایگان از غرفه ‏داران طی برگزاری نمایشگاه (2نفر)

جدول هزینه ‏های اجاره غرفه ‏های نمایشگاه هفتمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

شماره غرفه

ابعاد

اجاره‏بها غرفه

شماره ۷، ۸

m7 × m۲٫۵

۰۰۰,۰۰۰,۴۵ ریال

شماره 12، 13، 1۴

m3٫۵ × m۲٫۵

۰۰۰,۰۰۰,۳۰ ریال

شماره ۱، ۲، ۳، ۹، ۱۰، ۱۱

m3٫۵ × m۲٫۵

۰۰۰,۵۰۰,۲۷ ریال

شماره ۴، ۵، ۶

m3٫۵ × m۲٫۵

۰۰۰,۰۰۰,۲۵ ریال

پلان غرفه ­بندی نمایشگاه جانبی مقابل سالن اصلی کنفرانس